Allt inom entreprenad!

Grävfirman P Jansson KB är ditt gräv- och entreprenadföretag i och kring Mälardalen. Företaget startades redan 1969 och har i dagsläget två anställda. För att lättare bli ihågkomna, kallar vi oss för ”Pedor grävare”.

Kontakta oss »

Kompetenser

Vi har följande kompetenser i företaget: Farligt gods, Arbete på väg och olika miljökurser.

Vi har arbetat i många år åt olika företag och privatpersoner. Några av dem är Skanska, NCC, Peab, Oden och olika kommuner..

Ett av våra specialområden är grundisolering! Vi arbetar bara med det materialet som vi anser vara bäst, nämligen Isodrän eller Pordrän.


Vi utför alla typer av entreprenadarbeten

 • Grundisolering
 • VA-arbeten
 • Trekammarbrunn
 • Dränering
 • Grov och fin planering
 • Vägar och skogsvägar
 • Dikesrensningar
 • Miljöriktiga rivningsarbeten
 • Kabelarbeten
 • Trädgårdsanläggning
 • Fjärrvärme
 • Plattläggning
 • Bilning och betongarbeten
 • Planeringsgropar
 • Övriga entreprenadarbeten.

Se även



Dräneringstjänst Harbo